Județul Gorj

Județul Gorj

Drumurile naționale

DN 6B: DN 67B – Căpreni – Stoina – Limita Jud. Dolj (august 2012): stare mediocră spre bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DN 66 (E79): Limita Jud. Hunedoara – Tg. Jiu – Rovinari – Limita Jud. Dolj (septembrie 2012):

 • Limita Jud. Hunedoara – Rovinari: stare mediocră cu porțiuni bune, drumul se renova, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6
 • Rovinari – Limita Jud. Dolj: stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DN 67: Limita Jud. Mehedinți – Motru – Câlnic – Tg. Jiu – Copăcioasa – Bumbești Pițic – Limita Jud. Vâlcea (septembrie 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DN 67B: Scoarța – Tg. Cărbunești – Tg. Logrești – Limita Jud. Vâlcea (septembrie 2012): stare bună, porțiune cu plăci de beton în Tg. Logrești, marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 6,5

DN 67C (Transalpina): DN 67 – Ciocadia – Novaci – Rânca – Limita Jud. Vâlcea (septembrie 2012): stare foarte bună, covor asfaltic, porțiuni fără marcaje, o bandă pe sens, peisaje superbe. Nota 8,5

DN 67D: Limita Jud. Mehedinți – Peștișani – Tg. Jiu (septembrie 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

Drumurile județene

DJ 605A: Limita Jud. Dolj – Dănciuleşti – Hălănget – Rădineşti – Bibuleşti – Obârşia – Limita Jud. Vâlcea (septembrie 2012):

 • Limita Jud. Dolj – Obârşia: stare mediocră, marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 6
 • Obârşia – Limita Jud. Vâlcea: nu avem date.

DJ 605B: DN 6B – Baloşani – Stejari – Popeşti Stejari – Piscoiu – Obârşia (DJ 605A) (septembrie 2012): stare mediocră, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 605C: Limita Jud. Vâlcea – Nistoreşti – Alimpeşti – Sârbești (septembrie 2012): stare mediocră – bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 607: Limita Jud. Mehedinţi – Gura Şuşiţei (octombrie 2012): stare bună, fără marcaje, drum mai îngust. Nota 6,5

DJ 661: Ţânţăreni (DN 66) – Cocorova – Jupâneşti – Vidin – Târgu Cărbuneşti – Cojani – Săcelu – DJ 665 (Crasna) (august 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7,5

DJ 662: Capu Dealului (DN 66) – Pârâu – Gilort – Groşerea – Aninoasa – Bibeşti – Andreeşti – Vladimir – Valea Desului – Ţoţea de Hurezani – Hurezani (DJ 605) (octombrie 2012):

 • Capu Dealului – Valea Desului: stare mediocră, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Valea Desului – Ţoţea de Hurezani: neasfaltat. Nota 3
 • Ţoţea de Hurezani – Hurezani: stare mediocră, plăci de beton, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 663: DN 66 (Dâmbova) – Cârbeşti – Tâlveşti – Urecheşti – Văcarea – Dăneşti – Şasa – Ungureni – Budieni – DN 67 (Copăcioasa) (august 2012): stare bună (cu excepția unei porțiuni neasfaltate în Dănești și plăci din beton din Budieni până la DN 67), marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 663A: DN 66 (Târgu Jiu) – Botorogi – Dăneşti – Ţârculeşti (DJ 674A) (august 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 664: DN 66 (Târgu Jiu) – Turcineşti – Sâmbotin – Arsuri – Schela – Limita Jud. Hunedoara (septembrie 2012):

 • DN 66 – Schela: stare mediocră, peticit, denivelări, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6
 • Schela – Limita Jud. Hunedoara: nu avem date.

DJ 664A: Turcinești (DJ 664) – Rugi – Curpen – Stanesti – Călești – Ursați (DJ 672B) (august 2012): stare bună, cu porțiuni mediocre, peticite, marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 665: DN 66 (Iezureni) – Curţişoara – Tetila – Muşeteşti – Bârcaciu – Stănceşti – Drăgoieşti – Crasna – Cărpiniş – Aninişu din Vale – Hiriseşti – Novaci – Cernadia – Baia de Fier – Polovragi – Racoviţa – Limita Jud. Vâlcea (noiembrie 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DJ 665A: DN 67 (Drăgoieni) – Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui (DJ 665) (august 2012): stare mediocră, denivelări, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 665C: DJ 665 (Crasna) – Dumbrăveni – Buzeşti – Maghereşti – Mogoşani – Bobu – Colibaşi – Pojogeni (DC 20) (octombrie 2012):

 • Crasna – Dumbrăveni: stare acceptabilă, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6
 • Dumbrăveni – Maghereşti: neasfaltat. Nota 3
 • Maghereşti – DN 67: stare acceptabilă, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6
 • DN 67 – Pojogeni: nu avem date.

DJ 665D: Pociovaliste (DN 67C) – Sitesti – Bumbeşti Pitic (DN 67) (august 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 671: Apa Neagră – Padeş – Călugăreni – Orzeşti – Valea Mare (septembrie 2012): stare bună, asfalt vechi, marcaje ușor șterse, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 671B: Limita Jud. Mehedinţi – Valea Motrului – Văgiuleşti – Cârciu – Samarineşti – Valea Bisericii – Motru – Lupoaia – Valea Mănăstirii – Valea Perilor – Cătunele – Olteanu – Iormăneşti – Glogova – Cămuieşti (septembrie 2012): stare mediocră-bună, porțiuni peticite, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 671C: Ohaba Jiu (DJ 673) – Valea – Covrigi – Văgiulești (DJ 671B) (septembrie 2012): stare bună, asfalt vechi, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 672: DN 67 – Ciuperceni – Pârâu – Câlceşti – Arjoci – Godineşti – Tismana – Gornoviţa – Topeşti – Vâlcele – Boroşteni – Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67) (august 2012): stare mediocră, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 672A: Tismana (DJ 672) – Mănăstirea Tismana (august 2012): stare bună, plăci din beton, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 672B: Bârseşti (DN 67D) – Polata – Ursaţi – Frăteşti – Suseni – Sanatoriul Dobriţa (august 2012): stare mediocră-bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 672C: DN 67 – Tălpășești – Stroiești – Răchiţi – Runcu – Limita Jud. Hunedoara (septembrie 2012):

 • DN 67 – Stroiești: stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7
 • Stroiești – DN 67D: neasfaltat. Nota 3
 • DN 67D – Runcu: stare bună, asfalt vechi, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Cheile Sohodolului: stare acceptabilă, peticit, fără marcaje, drum îngust. Nota 6
 • După Cheile Sohodolului nu avem date.

DJ 672D: DN 67D (Leleşti) – Dobriţa – Runcu (DJ 672C) (august 2012): stare mediocră, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5

DJ 672E: DN 67 (Cornești) – Stolojani – Arcani – Runcu (DJ 672C) (august 2012): stare acceptabilă, asfalt vechi, fără marcaje,o bandă pe sens. Nota 6

DJ 673: DN 67 – Miculeşti – Tehomir – Cojmăneşti – Slivileşti – Bolboşi – Ohaba Jiu – Borăscu – Calăparu – Turceni – Broşteni (octombrie 2012):

 • DN 67 – Miculeşti: stare foarte proastă, porțiuni neasfaltate, gropi. Nota 2
 • Miculeşti – stare mediocră, asfalt vechi, peticit, marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 673A: Bolboși – Trestioara – Drăgoteşti – Mătăsari – Brădet – Strâmba Vulcan – DN 67 (septembrie 2012):

 • Bolboși – Trestioara: stare acceptabilă, asfalt vechi, peticit, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6
 • Trestioara – DN 67: stare foarte bună, recent asfaltat, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DJ 674: Vlăduleni (DN 66) – Fărcăşeşti Mosneni – Fărcăşeşti – Valea cu Apă – Peşteana de Jos – Hotăroasa – Urdari – Fântânele – Valea Viei – Murgeşti – Jilţu – Turceni – Ioneşti – Gura Şuşiţei – Picu – Limita Jud. Mehedinţi (august 2012): stare acceptabilă, plăci din beton până în Turceni, apoi asfalt vechi, peticit, marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 674A: Târgu Jiu – Bucureasa – Merfulești – Brătuia – Trocani – Ţârculeşti – Ţicleni (DJ 675) (octombrie 2012):

 • Târgu Jiu – Merfulești: stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7
 • Merfulești – Trocani: nu avem date.
 • Trocani – Ţicleni: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 674B: Rovinari (DN 66) – Negomir – Artanu – Valea Racilor – Raci – Nucetu – Banu – Borascu Gura Mentii – Mentii din Dos – Limita Jud. Mehedinţi (septembrie 2012): stare mediocră, majoritatea drumului din plăci de beton, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 674C: Câlnic (DN 67) – Somăneşti – DN 66 (august 2012): stare acceptabilă, asfalt vechi, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 675: Târgu Cărbuneşti (DN 67B) – Ţicleni – Peşteana Jiu (DN 66) (septembrie 2012):

 • Târgu Cărbuneşti – Ţicleni: stare proastă, gropi, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 4,5
 • Ţicleni – Peşteana Jiu: stare bună (o porțiune cu plăci din beton), fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 675A: Licurici (DN 67B) – Berleşti – Pârâu – Pojaru (DJ 675C) (septembrie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 675B: Câmpu Mare (DN 67) – Albeni (octombrie 2012): stare acceptabilă, asfalt vechi, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 675C: Târgu Logreşti (DN 67B) – Popeşti – Pojaru – Poiana – Seciuri – Roşia de Amaradia – Becheni – Corșoru – Nistoreşti – Alimpeşti – Ciuperceni de Olteţ – Baia de Fier (septembrie 2012):

 • Târgu Logreşti – Pojaru: stare acceptabilă, plăci din beton, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6
 • Pojaru – Corșoru: nu avem date.
 • Corșoru – Ciuperceni de Olteţ: stare bună, asfalt vechi, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Ciuperceni de Olteţ – Baia de Fier: stare foarte bună, covor asfaltic, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DJ 675D: DJ 661 – Albeni – Călugăreasa – Dobrana – Prigoria – Alimpești (DJ 605C) (septembrie 2012):

 • DJ 661 – Albeni: neasfaltat. Nota 3
 • Albeni – Alimpești: stare bună, marcaje ușor șterse, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 676F: Limita Jud. Vâlcea – Dănciuleşti (DJ 605A) (august 2012): neasfaltat. Nota 3

Toate drepturile rezervate.

*Calificativele sunt acordate de către site-ul WorldWideRomania.com și sunt subiective. Datele oferite au caracter informativ și nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele schimbări survenite după publicarea acestora.